NİÇİN KOLEKSİYON?

Niçin Koleksiyon ?

Koleksiyon yapmanın merak, hobi ve yatırım gibi sebeplerinin dışında iki önemli nedeni vardır. Bazı madeni paralar olağanüstü bir güzelliğe sahiptir ve sanat eseridirler. Eski Yunan paralarının bir çoğu, bazı Avrupa ortaçağ para ve madalyaları ile çok ilginç süsleme motifleri, figürler, damgalar, değişik ifadeler ve üstün güzellikte kaligrafik yazılar içeren Anadolu ortaçağ sikkeleri bu nedenle pek çok koleksiyonerin ilgi alanına girmektedir. Bir başka grup koleksiyoner ise paraların tarihsel değeri için koleksiyon yapmaktadır. Eski paralar geçmişin ender ve özgün belgeleridir. Onlar bizim bu konuda vazgeçilmez bilgilenme kaynaklarımızdır. Ayrıca eski paralar, diğer arkeolojik ve etnografik objelerden çok daha kalıcı ve uzun ömürlüdürler. Üstelik bunları daha kesinlikle tarihlemek ve güvenle muhafaza etmek mümkündür.