MAKALELERAşağıdaki makale 07-09 Nisan 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi ve Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bergama Sempozyumu' nda Betül Sağıt ve Gültekin Teoman tarafından bildiri olarak sunulmuştur.

1- Karesi Beyliği Sikkeleri

Aşağıdaki üç makale Türk Nümismatik Derneği'nin 31 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirdiği, II. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur.

2- "Sahillerin Sultanı Ahmed Gazi'nin Nakışlı Mangırları"

3- "Aydınoğlu Cüneyd Bey’in Neşredilmemiş 825 Tarihli Gümüş ve Bakır Parası Hakkında Bir İnceleme"

4- "Dört Adet Nadir Sikke"

Aşağıdaki makale "İzmir Nümismatik Derneği Bülteni" No:1'de Hasan Beden tarafından Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

5- "Oroanna"

6- "Gigliato"